0977 558 168

Tủ đựng rượu – Tủ rượu TR04

Tủ Bày rượuTủ Đựng RượuTủ Rượu TR04
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR04
Chất liệu : gỗ Gụ – Gỗ Căm xe, sơn PU
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218– DD: 0972690610
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com/
WEBSITE :http://noithatphongkhach.net/