0977 558 168

Ngựa thiên lý TLM01

Quà Tặng ý nghĩa : Ngựa Thiên lý TLM01

Chất liệu : Gỗ Mun Cẩm vân – KT : Cao 45cm*Rộng 15cm
Nơi sản xuất : Đồ gỗ Mỹ nghệ Phú Hải – Tam Sơn
-DT : 02403856218 -0972690610
Hàng casino online giao trên toàn quốc=giá bán cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí)
Xem hình ảnh và giá sản phâm tại 2 trang web :
WEBSITE : http://domynghe.net/
WEBSITE : http://quatanghot.net/