0977 558 168

Gỗ Xưa – Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Hải

Tháng Ba 6, 2013

Gỗ Xưa: Gỗ vừa cứng lại vừa dẻo, chịu được mưa nắng Gỗ có màu đỏ, màu vàng, có vân rất đẹp Có mùi thơm mát thoảng hương trầm

– Là cây gỗ nhỏ, còn có tên khác là trắc thối
– Gỗ sưa có ý nghĩa tâm linh rất lớn, Thời phong kiến vua chúa thường dùng gỗ sưa để đóng đồ nội thất trong cung đình vì nó vừa làm hương liệu vừa làm dược liệu
– Gỗ vừa cứng lại vừa dẻo, chịu được mưa nắng
– Gỗ có màu đỏ, màu vàng, có vân chéo rất đẹp, gỗ khá nặng tỷ trọng khoảng 15% nước. Lực kéo ngang thớ 31Kg/cm2, nén dọc thớ 560Kg/cm2, độ oằn 1,180Kg/cm2/
– Có mùi thơm mát thoảng hương trầm
– Cây mọc ở đất ẩm thường xanh không rụng lá, và cũng mọc với các loài cây khác