0977 558 168

gỗ hương – Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Hải

Tháng Ba 6, 2013

Gỗ bên,có mầu nâu hồng,mịn đẹp và thơm

Gỗ Giáng Hương


P
terocarpus  pedatus pierre
 Gỗ bền,đẹp thường được dùng để đóng ban ghe phong khach ,giường tủ,tạc tượng khắc tranh.
– Gỗ có màu nâu hồng,mịn đẹp và thơm.
– Gỗ khá nặng,vân đẹp,không bi mối mọt,ít cong vênh.
– Nhựa cây có màu đỏ,có thê dùng để nhuộm,khi ngâm,nước sẽ chuyển màu xanh.